zdravotnické zařízení s bytem

Zdravotnické zařízení s bytem

Autor: MOLO ARCHITEKTI s.r.o.

Architektonický návrh: MgA Pavel Griz, Ing. Karel Šrámek, MgA. Patrik Zamaza

Návrh interiérů: MgA Pavel Griz, MgA. Patrik Zamazal

Spoluautorka: Zdeňka Svojanovská

Návrh zahrady: a05 - Ing. Pavlína Malíková

Grafický design: SYMBIONT - MgA. Ondřej Lím, MgA. Michal Smejkal

Spolupráce: Ing. Jan Hrdina (dsp, statika), Ing. Josef Šanda (odborné konzultace)

Investor: neuvedeno

Náklady: neuvedeno

Zastavěná plocha: 200 m2

Obestavěný prostor: 1600 m3

Hlavní dodavatelé: STAPO (stavba)

Dodavatel interiéru: Zakázkové truhlářství Švábovi

Osvětlení: Delta Light Czech

Sklo v interiéru: A.JELÍNEK-SKLO

Kamenické práce: Jan Sršeň

Projekt: 2010

Realizace: 2011- 2013

Adaptace městského domu v ulici Šimonovského na zdravotnické zařízení se zaměřením na cytologické rozbory buněčných tkání. V podkroví je byt spolumajitelky. Tato náplň příkladně naplňuje naše představy o využití centra města a rekonstrukcích v historické zástavbě. Kombinace malé firmy s deseti zaměstnanci a soukromého bytu spolumajitelky, vytváří živou koláž, která využívá dům v historické zástavbě celý den na 100%.
Dispozice byla řešena tak, aby uliční fasáda zůstala beze změn. V zadní části do dvora se dům protáhl a přizpůsobil potřebám provozu. Ve spodní části je zázemí personálu a skladovací prostory, v horní části je sál s mikroskopy, přípravna vzorků a kancelářské prostory. Skleněné obklady, dělící příčky a lité podlahy jsou v odstínech světle šedé, omítky jsou bílé. Výrazným prvkem je kovové schodiště se skleněnými prosvětlenými stupnicemi. Tento světelný objekt dává charakter vstupnímu prostoru a komunikační hale ve 2.NP.
Podkrovní byt má soukromé schodiště, přístupné průchodem mezi domy přímo z ulice. Do ulice je byt otevřen třemi vikýři, které jsou zároveň jediným moderním prvkem patrným z ulice. Do zahrady se byt otevírá terasou a řadou střešních oken, které celý prostor bytu prosvětlují horním světlem. Dominantní prvek bytu je lávka rovnoběžná s osou hřebene domu, na které je pracovna a čítárna.
Zahrada je symbolem citlivého propojení firemního a privátního. Je využívána zaměstnanci o přestávkách a v neděli se ve venkovní kuchyni dělá odpolední káva. Středem zahrady je terasa s kašnou. Dále od domu se stává zahrada komornější a tišší. Stavba je do zahrady otočena prosklenou fasádou s demontovatelným dřevěným roštem.