o nás

Jsme sdružení architektů s cílem vytvářet kvalitní životní prostor. Projektování chápeme jako kreativní řešení problému. Projekt roste z podhoubí požadavků, přání a snů, které se potkávají s konkrétním místem a právním řádem. Ze střetu těchto požadavků a omezení vytváříme díky logice, citu a zkušenostem soudobou architekturu.

Moloarchitekti jsou:

Pavel Griz
Maja Horecká Nalevanková
Tereza Kučerová
Jindřich Mrkva
Václav Novák
Patrik Zamazal

Dále s námi spolupracují:

Ing. Jan Weyr
Pavel Bartoň
Radek Pospíšil
Ladislav Kaduk
Zuzana Malá

Na projektech se podíleli:

MgA. Jan Dobeš
MgA. Jakub Doubner
MgA. Petra Oplatková
MgA. Jan Světlík
Ing. Josef Šanda

Na projektech spolupracovali stážisté:

Jana Kiliánová
Lorenza Sartori
Marc Guardiet
Alberto Franchini
Damiano Rigoni