dům na pastvině

autoři: Václav Novák, Patrik Zamazal
projekt: 2017

V malebném prostředí měkce se vlnící venkovské krajiny střední Moravy navrhujeme novostavbu rodinného domu. Pozemek stavby je 21 m široká nudle vinoucí se v délce v délce přes 270 m po spádnici jihovýchodního svahu. Příjezd k pozemku je po zpevněné komunikaci vedoucí při jeho jihovýchodní patě. Pozemek má jedinečnou atmosféru, kterou mu dává především lokální topografie harmonicky kopcovité krajiny, ale i pohádková přítomnost romantického hradu Bouzov. Horní severozápadní hranu pozemku tvoří linie lesa. Boční západní hranu lemuje třešňový sad. Východním směrem terén mírně klesá a přírodní krajina volně přechází do urbanizované venkovské zástavby.

Klientovým přáním bylo, abychom jedinečnost tohoto místa co možná nejméně naším zásahem narušili. Dům od počátku vznikal ve velmi pokorném duchu v dialogu s okolím a jeho vlivy. Navrhli jsme dlouhou hmotu urbanisticky vycházející z měřítka a proporcí okolní zástavby i tvaru samotného pozemku. Dům je podobně jako pozemek orientován do ulice svojí kratší stranou. Zadní část domu zahlubujeme pod terén a vytváříme zde meditativní atrium.

Dům tvoří v podélném směru dva trakty - severovýchodní trakt ložnic, koupelen a zimní zahrady, a jihozápadní trakt velké obytné místnosti, která tvoří ústředí dispozice a vše komunikačně spojuje. Částečně zahloubené ložnice nabízí bezpečný pocit a blízký kontakt s okolní zahradou. Centrální obytná místnost je v přední partii lehce vyvýšena nad terén, což je v interiéru umocněno zvýšeným pódiem z rohoží tatami. Atmosféra tohoto místa s panoramatickým výhledem s nízkým parapetem by se dala připodobnit k pozorovatelně či posedu.

Fasáda domu bude z vodorovně kladených povrchově neupravených modřínových prken. Rovná střecha bude opatřena extenzivním vegetačním souvrstvím a osázena rozchodníky a kostřavou.